Sorry, your browser doesn't support Java(tm).

 

Człowiekowi do życia w zdrowiu potrzebne jest nieskażone przez środowisko : powietrze, żywność i woda. O ile na dwa pierwsze czynniki mamy niewielki wpływ, to na jakość spożywanej wody już możemy. Szczególnie ważne jest to dla dzieci - dopiero się rozwijają. Zdrowy człowiek pragnie wszystkiego (domu, samochodu, wczasów) a chory tylko jednego ....

Woda z kranu nie jest bezpieczna dla zdrowia - zawiera wiele substancji toksycznych i rakotwórczych, których nie ograniczają żadne normy i praktycznie nie nadaje się do spożycia przez ludzi a zwłaszcza niemowlęta i dzieci.
Pochodzi ona głównie spoza klasowych wód powierzchniowych (a powinna być według przepisów tylko z I klasy czystości) skażonych ściekami komunalnymi, przemysłowymi i rolniczymi. Ścieki te w Polsce w ok. 50% nie podlegają żadnemu procesowi oczyszczenia.
Dlatego w takiej wodzie mogą być: związki chloropochodne-rakotwórcze, fenole, azotyny, pestycydy, substancje toksyczne, WWA, metale ciężkie zwłaszcza ołów, kadm, rtęć.

Wód I klasy czystości w 1955 r. było jeszcze 55% a według przeprowadzonych najnowszych badań w 1999 r. przez Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska wojewody śląskiego, wód I klasy nie stwierdzono.

Aż 90,29 % rzek to wody pozaklasowe; 8,5% wody III klasy a 1,21% wody II klasy. Najbardziej zanieczyszczoną rzeką jest Mała Wisła poniżej zbiornika w Goczałkowicach, Wisła, Pszczynka, Gostynia oraz Przemsza z dopływami.. Natomiast osady denne zbiornika Kozłowa Góra wykazują 10-krotne przekroczenie zawartości ołowiu.

 

Czy woda powierzchniowa w Polsce była zawsze taka brudna ?